dimarts, 18 d’octubre de 2011

Queixa al Síndic de Greuges


1. Instruccions per presentar una queixa al Síndic de Greuges de Catalunya

  1. Aneu al web del síndic, on hi trobareu un formulari per fer una queixa https://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=90
  2. Ompliu el formulari amb les vostres dades personals.
  3. Al camp ‘motiu de la queixa’, enganxeu-hi el text de la queixa que adjuntem al peu del missatge. Els fragments en groc s’han d’adaptar a cada cas particular.
  4. Podeu afegir documentació complementària. Per exemple, escannejar la carta del 14 de setembre i adjuntar-la. També podeu afegir la carta a la documentació sobre la preinscripció, que podeu descarregar aquí.
2. Instruccions per presentar la queixa a la Síndica de Greuges de Barcelona
  1. Aneu al web de la síndica de Greuges de Barcelona, a l’apartat del formulari per fer queixes: http://www.bcn.es/sindicadegreuges/ca/c_4_formulari.htm
  2. Ompliu el formulari amb les vostres dades personals.
  3. Al camp “Exposició de fets i queixa que formula”, enganxeu-hi el text de la queixa que adjuntem al peu del missatge. Els fragments en groc s’han d’adaptar a cada cas particular.
3. Text de la queixa
EXPOSICIÓ DE FETS
Primer: L’Ajuntament de Barcelona, per mitjà del Consorci d’Educació de Barcelona i l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, assignà al meu fill ___ una plaça a l’EBM ___, durant el procés d’inscripció el passat mes de juny d’enguany.
Segon: Expressament es comunicà que l’inici del curs escolar es demoraria fins el 30 de gener de 2012.
Tercer: L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona ens fa saber, per mitjà d’un carta del Director de Centres de 14 de setembre de 2011, que l’EBM ___ no es posarà en funcionament durant el curs 2011-2012, tal com estava inicialment previst (30/01/12) i que per tant, el nostre fill no té plaça assignada. Se’ns informa que el nostre fill tindrà la plaça reservada per al curs 2012-2013
QUEIXA
Entenem que la resposta de l’IMEB és insuficient i ens deixa en una situació d’indefensió, ja que el fet de no poder fer ús de la plaça concedida durant aquest curs ens genera greus inconvenients per la conciliació de la nostra vida laboral i familiar.
Entenem que, més enllà de la garantia de plaça per l’any vinent (que en el nostre cas és irrellevant, ja que el curs 2012-2013 el nostre fill/a ja tindrà edat d’anar a l’escola primària i per tant no en farà ús), l’IMEB ens hauria de donar alguna solució per al curs 2011-2012 ja que aquesta situació ens ha impedit haver fet la preinscripció en una altra escola bressol municipal i per tant ens deixa en situació de desavantatge respecte a la resta de famílies de la ciutat que sí que van poder optar a una plaça realment existent.
Concretament, demanem que l’administració a) ens proveeixi d’una plaça pública durant aquest curs 2011-2012 tal i com estava previst; b) en cas que això no fos possible, ens assigni un ajut compensatori per poder pagar una plaça privada, que hauria de ser d’una quantitat equivalent al diferencial de cost entre una plaça pública i una de privada al districte de Gràcia (que estimem en uns 230 euros/mes) i c) en el procés de preinscripció de l’any vinent, a banda de reservar la plaça ja assignada, se’ns atorguin els 40 punts addicionals corresponents a l'existència d'un germà escolaritzat al centre, en la preinscripció del nostre fill/a petit/a

1 comentari: