dimarts, 15 de novembre de 2011

Ampliació d'informació per al Síndic de Greuges de Catalunya

Com que hi ha hagut novetats respecte a la informació que vam donar al Síndic de greuges en la nostra queixa, hem d'anar ampliant la informació.

Cal enviar un email, amb el nostre núm. d'expedient, a l'oficina del síndic (sindic@sindic.cat).

Cos del missatge, que cal adaptar segons les vostres dades (canviant les parts en groc).

Està pensat per a l'EBM Jaén. Si algú de Caspolino s'anima a fer un nou redactat respecte a les obres, que ens l'enviï i el pengem!


En relació a la meva queixa de 24 d'octubre de 2011, volia ampliar la informació a partir de novetats que s'han produït en els últims dies.


El dia 7 de novembre vaig rebre una trucada d'una tècnica de l'IMEB, per oferir-me una sèrie de propostes de solució al problema:


- Portar el meu nen a l'escola bressol municipal (en endavant, EBM) Tramvia Blau, a la Pl. Alfons Comín


- També hi ha vacants en escoles bressol municipals del districte de Sant Martí


- Finalment, hi ha vacants a l'EBM Puput, de Vallvidrera


Em van donar 48h per respondre aquestes propostes.


Per altra banda, també em van informar que em posaven a la llista d'espera de l'EBM Sant Medir, que jo havia demanat en 3a opció. Però, estic en 9è lloc, per darrere de nens que tenien un núm. aleatori superior al meu, que era el XXXX.


El 9 de novembre em van tornar a trucar i la meva resposta va ser la següent:


1. Demanar que aquestes propostes me les enviessin per escrit, correu postal o electrònic (per tenir-ne constància). L'ajuntament em demana que tota comunicació amb ell la faci per escrit i mitjançant instància. Doncs jo també espero que aquesta informació tan important per a mi me la comuniquin per escrit. A aquesta demanda en van contestar que quan m'arribés la informació per escrit potser les places que m'estaven oferint ja no estarien disponibles perquè una altra família les hauria agafat abans. Em sembla que l’ajuntament està actuant amb una total falta de transparència i m’està generant una situació d’indefensió, donant un termini tan curt per prendre una decisió al respecte.


2. Vaig avançar que aquestes propostes que ens fan no són per a mi solucions viables. Jo tenia plaça en una EBM del barri de Gràcia al costat de casa meva i exigeixo una solució equivalent. I, si no poden habilitar aules, demano que em subvencionin la diferència entre l’escola pública i una escola privada o un/a cuidador/a per al meu fill, que calculo en uns 230 euros al mes.


3. Per últim, el dia 3 de novembre, una representant de les famílies afectades (53 famílies), va demanar mitjançant instància a l’ajuntament una reunió amb el regidor, Gerard Ardanuy. Vaig demanar a la tècnica de l'ajuntament que el regidor es reunís amb els representants de les famílies per tal d'analitzar les possibles solucions de forma consensuada i col·lectiva. Finalment, en data 14 de novembre, l'oficina del regidor ens ha comunicat que la reunió serà el proper 21 de novembre a les 17h.


Per altra banda, el 10 de març de 2011 (segons la pàgina web de la Generalitat de Catalunya: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=3044395&) l’obra de l’EBM Jaén va sortir a licitació. Tenint en compte la informació relativa al contracte, l’obra tenia una durada mínima prevista de 8 mesos. Si les classes de l’EBM Jaén havien de començar el 30 de gener de 2012 (segons la documentació que vaig aportar inicialment), el 30 de maig de 2011 havia d’estar adjudicada l’obra i feta la signatura de l’acta de replanteig.


Per tant, el 9 de juny, data en què ens va adjudicar una plaça a l’EBM Jaén (segons fotografies que adjunto dels sms que vaig rebre al telèfon mòbil), l’IMEB ja tenia coneixement que l’obra no estaria acabada en la data prevista per començar les classes el 30 de gener de 2012.


Per tot l’exposat, considero que he participat en el procés de preinscripció i matrícula de les escoles bressol municipals amb una desigualtat d’oportunitats, ja que l’IMEB em va assignar una plaça tenint coneixement que ja era massa tard per poder acabar l’obra a temps i començar les classes el 30 de gener de 2012.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada