diumenge, 27 de novembre de 2011

CARTA al Regidor d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona, Sr. Gerard Ardanuy

Els pares i mares afectats per l’endarreriment de les obres de construcció de les escoles bressol municipals Jaén i Caspolino, en reunió amb el regidor d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona (el dia 21 de novembre de 2011), volem expressar el següent:
1) Valorem molt positivament la disposició del regidor d’Educació, Sr. Gerard Ardanuy, de reunir‐se amb els nostres representants i esperem que aquesta no sigui l’única trobada sinó la primera d’una sèrie de reunions que ens permetin trobar una solució satisfactòria per a totes les parts a la situació en la qual ens trobem.
2) Volem deixar molt clar que la reunió d’avui no s’hagués produït si no hagués estat per la pressió exercida pel grup de pares i mares que subscriuen aquesta carta (a través de les instàncies presentades per expressar la nostra disconformitat amb la situació creada, les queixes a la Síndica de greuges de Barcelona i al Síndic de Greuges de Catalunya, les accions reivindicatives al carrer i les aparicions als mitjans de comunicació).
3) Les famílies afectades van participar en un procés de preinscripció i matrícula organitzat per l’Ajuntament de Barcelona, van seguir la normativa corresponent i van confiar en el compliment dels compromisos adoptats per l’ajuntament, a partir de la documentació i informació facilitada per aquest.
4) Davant nostre, com a ciutadans de Barcelona, l’ajuntament és el nostre ajuntament, amb independència del partit polític que el governi. I esperem d’ell una resposta que doni solució a la problemàtica que ens ha creat no construint a temps les escoles bressol a les quals teníem plaça assignada.
5) Exigim, a partir d’ara, la màxima transparència per part de l’Ajuntament de Barcelona en relació a aquest tema, tant per part dels tècnics municipals, com dels responsables polítics d’aquest àmbit, cosa que no s’ha produït en el període de temps entre el mes de juny de 2011 i la data d’avui.
6) Opinem que la recerca de solucions individualitzades a través de trucades telefòniques demostren una falta de transparència en l’actuació municipal.
7) Per altra banda, volem expressar que les solucions ofertes, donant places vacants en les escoles públiques municipals dels altres barris i districtes de la ciutat de Barcelona, no són solucions viables per a famílies amb criatures menors de 3 anys, que necessiten una escola propera al seu domicili i, per tant, dins el barri de la Vila de Gràcia.
8) Exigim una solució conjunta per a tots els nens i nenes afectats i al barri de la Vila de Gràcia. Exigim que totes les propostes es facin a través dels nostres representants i per escrit.
9) Les famílies afectades sempre hem defensat i defensarem que la nostra primera prioritat en aquest conflicte és la construcció de les escoles bressol municipals Jaén i Caspolino i volem expressar en aquesta carta la nostra aposta per l’escola pública.
10) Volem fer esment a la nota de 16 de novembre de 2011 de la Síndica de Greuges de Barcelona, Sra. Maria Assumpció Vilà, que, com a “defensora dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona” insta l’ajuntament a resoldre el problema amb celeritat i proposa que s’ofereixi a les famílies afectades “una plaça en altres escoles públiques o que se’ls subvencioni en part l’estada en una escola privada fins que s’acabin de construir els centres adjudicats”. I afegeix que considera que “les escoles haurien de ser properes als domicilis”.
Peticions
1) Habilitar aules, espais o barracons al barri de la Vila de Gràcia, amb espai suficient per escolaritzar tots els nens afectats de les escoles Jaén i Caspolino, tot valorant les següents opcions:
  • L’ocupació i equipament d’algun edifici/espai municipal sense ús, així com aules sense ús d'altres escoles ‐bressol, de primària o secundària‐ del barri de la Vila de Gràcia, amb la dotació de recursos i de personal corresponent que sigui necessària.
  • O bé, com a mesura excepcional i totalment provisional, la ubicació de mòduls prefabricats (barracons) en algun solar desocupat al barri de la Vila de Gràcia. Exemples d'ubicació podrien ser el carrer Progrés, 39/Torrent de l'Olla, 70, el mateix carrer Jaén, 8‐10 i Jaén, 14, el carrer d'Abdó Terradas, 4, el carrer Milà i Fontanals, 1 o el carrer Encarnació, 5. O també en alguna plaça del barri (Pl. Joanic, Gal∙la Placídia, del Nord), com es fa en els casos de remodelacions de mercats municipals.
En cas que s'optés per alguna d'aquestes alternatives, tenir accés a les "Bonificacions als preus públics d'alimentació i escolaritat de les escoles bressol municipals", tenint en compte que les famílies afectades no hi han pogut accedir perquè no es van poder matricular al mes de juny de 2011.
2) O bé atorgar una subvenció extraordinària a les famílies afectades, per compensar la despesa que suposa haver de pagar un cuidador/a per a les criatures o una escola bressol privada, respecte al preu públic d'una escola pública. Es tracta d'una solució temporal per donar sortida a la problemàtica en què es troben les famílies entre l'1 de febrer i el 13 de juliol de 2012, a l'espera que es construeixin les escoles per al curs vinent, i que quantifiquem en 1268,85€ per infant amb plaça adjudicada. Aquest càlcul el fem a partir del preu públic d'una plaça per al curs 2011‐2012 (269,30€/mes), restat del preu mitjà d’una plaça privada, en el mateix horari i prestacions (500€/mes).
Calculem, per tant, que la diferència per mes és de 230,70€ que, multiplicat per 5,5 mesos (entre el 01/02/2012 i el 13/07/2012) fan un total de 1268,85€. Creiem que aquesta seria la solució més ràpida i alhora més econòmica per a l'ajuntament de totes les propostes de solució que plantegem.
3) Que l'ajuntament comuniqui per escrit a les famílies afectades el seu compromís que les escoles Jaén i Caspolino estaran construïdes per començar el primer dia del curs 2012‐2013.
4) Constituir una Comissió de seguiment de les obres, de la qual en formin part les famílies afectades, els tècnics del Consorci d'Educació de Barcelona responsables del projecte i les empreses adjudicatàries, la primera reunió de la qual tingui lloc abans de finalitzar l'any 2011 i que es reuneixi mensualment.
5) Que l'ajuntament comuniqui per escrit a les famílies el seu compromís que els nens i nenes afectats tindran una plaça assegurada per matricular‐se en una escola bressol municipal de la Vila de Gràcia, en cas que les escoles Jaén i/o Caspolino no estiguin construïdes per començar el primer dia del curs 2012‐2013. I que, a tal efecte, abans de l’inici del procés de preinscripció i matrícula per al curs 2012‐2013, es reservaran un nombre suficient de places a les escoles bressol d'aquest barri per aquests infants, que seran assignades tot respectant el número aleatori del procés de preinscripció i matrícula del curs 2011‐2012 i l'ordre de prioritat de les escoles bressol escollit per les famílies en la seva sol∙licitud de preinscripció d'aquest curs.
6) Que l'ajuntament comuniqui per escrit a les famílies afectades el seu compromís que els infants que tinguin germans grans amb plaça assignada a les escoles Jaén o Caspolino tindran dret als 40 punts addicionals en el procés de preinscripció i matrícula del curs 2012‐2013.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada